„valóban megvizsgáljuk”

Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 55§ felsorolja a foglalkozás-egészségügy feladatait, többek között, hogy „a munkavállaló orvosi vizsgálatával megállapítsa annak terhelhetőségét, hogy eldöntse a munkavállaló adott munkakörre, szakmára való egészségi alkalmasságát, és meghatározza a foglalkoztathatóság feltételeit, illetve a munkakörnyezet és a munka jellegének ismeretében meghatározza az alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát.”

A mai napon hatályban lévő jogszabályok nem adják meg a foglalkozás-egészségügyi osztályokban (A, B, C, D) szükséges orvosi vizsgálatok körét, így annak elbírálásához, hogy a munkavállaló a munkavédelmi törvényben foglaltaknak megfelel-e, esetenként több vizsgálat elvégzése után tudja megállapítani.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 49§-a felsorolja, hogy a munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
 1. annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
 2. foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
 3. foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló reprodukciós képességére, magzatára,
 4. mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult.
A munkára való alkalmasságról külön jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.
50. § A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.

munkaköri alkalmasság elbírálásához, az alábbi vizsgálatokat tartjuk szükségesnek:

„A” kategória

Teljes körű kikérdezés, mely részletezett foglalkozási, általános és életmódbeli anamnézis felvételét jelenti. A foglalkozási anamnézis felvételekor tisztázni kell, hogy a munkavállaló a korábbi munkahelyén milyen kóroki tényezők (pl. zaj, vibráció, vegyi anyagok) hatásának volt kitéve és mennyi ideig. Fel kell tárni a korábbi foglalkozásokkal kapcsolatos tüneteket, megbetegedéseket vagy sérüléseket. Ezek ugyanis az aktuális munkaalkalmasságot befolyásolhatják. Ezért a foglalkozási anamnézis felvétele során kérdéseket kell feltenni a korábbi munkahelyekről. Ilyen például: Volt-e tünete, betegsége vagy sérülése a korábbi munkahelyén; dolgozott-e valaha olyan anyaggal, ami panaszt (pl. nehézlégzést, köhögést, bőrkiütést) okozott; okozott-e korábbi munkája mozgásszervi panaszokat (pl. végtag-, vagy hátfájást). Az általános orvosi anamnézisben a szokásos kérdések mellett fontos tisztázni, hogy voltak-e olyan betegségei a vizsgált egyénnek, amelyek hatással lehetnek saját vagy mások egészségére. Az életmód anamnézisnél fontos tényezők a gyógyszerek, dohányzás, alkoholfogyasztás, melyek növelik különböző expozíciók kockázatát.

Vizsgálatok, ellátások köre:
 • Fiziológiai vizsgálat: testsúly és testmagasság mérése (BMI index kiszámítása és összehasonlítása az előző évek adataival); alapfokú látás vizsgálat az esetleg látásromlások kiszűrésére (szükség esetén beutalás szakrendelésre); színlátás vizsgálata, mely bizonyos munkakörök, gépjármű vezetők alkalmasságához elengedhetetlen; egyensúly vizsgálata Romberg-vizsgálattal.
 • Fizikális és általános belgyógyászati vizsgálatok: belgyógyászati, mozgásszervi vizsgálat, vérnyomás, pulzus, szív, légző rendszer, emésztőrendszer, stb. vizsgálata. Az orvosi alkalmassági vizsgálat során alapvető fontosságú a fizikális vizsgálat. Ennek elvégzéséhez az orvosnak ismernie kell a munkakörülményeket és azt a speciális megterhelést, amelynek meg kell felelnie a munkavállalónak. Az orvosi vizsgálatnak meg kell határoznia az egyén múltbéli és jelenlegi egészségi státuszát és előre kell jeleznie az elvégzendő feladat vagy feladatok kapcsán másodlagosan kialakuló közvetlen vagy jövőbeli egészségkárosodás valószínűségét. Az orvosi vizsgálatnak valamennyi szervrendszerre és szervre ki kell terjednie, gondosan ki kell vizsgálni azoknak a célszerveknek az állapotát, amelyekre várható munkahelyi megterhelések, kóroki tényezők hatást gyakorolnak.
 • Laboratóriumi vizsgálatok: általános vizelet, részletes vérkép, vérsüllyedés, májfunkció, koleszterin, vesefunkció, szérum, vércukor, vér húgysav vizsgálata.
 • Egyéb műszeres vizsgálatok, ellátások a munkavállalók munkaköri alkalmassági vizsgálatai során a munkakörüktől függően további, vállalkozó által meghatározott egyéb, műszeres vizsgálatok elvégzésére kerül sor:
  • hallásvizsgálat: klinikai audiométerrel, zajexpozíciónak kitett munkavállalók esetében (a 33/1998. NM és a 66/2005. EüM rendeletben foglaltak szerint)
  • légzésfunkciós vizsgálat: évente kötelező azoknál, akiknél légzésvédő használata előírt, illetve akik jelentős vegyianyag-expozícióban végeznek munkát
  • az 50/1999. EüM rendelet alapján képernyő (monitor) előtti munkát végző munkavállalók látásélességének alapszintű vizsgálatán túl, beutalás szakorvosi rendelésre. A visszaérkező szemészeti lelet szükséges az alkalmasság elbírálásához.
  • kiemelt munkakör kötelező védőoltás biztosítása: munkavégzésből eredő kockázati tényezők figyelembe vételével jogszabályban (a 18/1998. NM rendelet) előírtaknak megfelelően
  • szükséges a sugárveszélyes munkakörben dolgozó nők évenkénti citológiai szűrése, hogy időben diagnosztizálni lehessen egy esetleges daganatos elváltozást megelőző folyamatot. A nőgyógyászati vizsgálattal a korai terhességet fel lehet ismerni és a dolgozót időben ki lehet emelni a sugárveszélyes munkakörből.
  • mammográfia a sugárveszélyes munkakörben dolgozó nőknél kiemelten fontos az esetleges elváltozások korai felismeréséhez. Alkalmas arra, hogy a lágyrészek finom szerkezeti eltéréseit kimutassa. A felvétel a nagyon kisméretű daganatot is kimutathatja, gyakran még mielőtt a nő képes lenne tapintani.
  • nyugalmi EKG-val vizsgálható a percenkénti szívverések száma, azok szabályossága, a szív ingerképzése, ingervezetése, ritmuszavarok, ingervezetési zavarok, a szívizomzat oxigén hiánya, károsodása. Számos egyéb kórállapot mellett információt ad többek között a szívet alkotó kamrák falának nagyságáról, de az alkalmazott gyógyszerek szívműködést befolyásoló hatásairól vagy azok nemkívánatos mellékhatásairól.
  • Kóros EKG görbe esetén, az alkalmasság elbírálásához szükségesek lehetnek további műszeres vizsgálatok, pl Vector-EKG elvégzése vagy terheléses-EKG. A terheléses EKG vizsgálattal értékelhető, hogy milyen hatással van a szívre a fizikai terhelés, illetve azzal együtt a szervezet megnövekedett oxigénigénye. Fegyveres biztonsági őr munkakörben kötelező a terheléses EKG elvégzése (22/1991. (XI.15.) NM rendelet)
  • tüdőszűrés évenként szükséges a tbc szűrés mellett az esetleges elváltozások korai felismerése végett is.
  • tumor marker vizsgálatot szükségesnek tartjuk a 35 év feletti munkavállalóknál. Tumormarkereknek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek a daganatos beteg testnedveiben emelkedett mennyiségben vannak jelen, míg a nem daganatos egyének testfolyadékaiban csak minimális mennyiségben vagy egyáltalán nem mutathatók ki. Fontos egy kiindulási "egyéni alapérték" meghatározás, amelyhez a továbbiakban viszonyítani lehet a későbbi értékeket.
 • Az alkalmasság megítéléséhez szükség esetén további szakorvosi beutalások pl ultrahang, szemészet, reumatológia, fül-orr-gégészet.

„B”, „C” és „D” kategória

Teljes körű kikérdezés, mely részletezett foglalkozási, általános és életmódbeli anamnézis felvételét jelenti. A foglakozási anamnézis felvételekor tisztázni kell, hogy a munkavállaló a korábbi munkahelyén milyen kóroki tényezők (pl. zaj, vibráció, vegyi anyagok) hatásának volt kitéve és mennyi ideig. Fel kell tárni a korábbi foglalkozásokkal kapcsolatos tüneteket, megbetegedéseket vagy sérüléseket. Ezek ugyanis az aktuális munkaalkalmasságot befolyásolhatják. Ezért a foglalkozási anamnézis felvétele során kérdéseket kell feltenni a korábbi munkahelyekről. Ilyen például: Volt-e tünete, betegsége vagy sérülése a korábbi munkahelyén; dolgozott-e valaha olyan anyaggal, ami panaszt (pl. nehézlégzést, köhögést, bőrkiütést) okozott; okozott-e korábbi munkája mozgásszervi panaszokat (pl. végtag-, vagy házfájást). Az általános orvosi anamnézisben a szokásos kérdések mellett fontos tisztázni, hogy voltak-e olyan betegségei a vizsgált egyénnek, amelyek hatással lehetnek saját vagy mások egészségére. Az életmód anamnézisnél fontos tényezők a gyógyszerek, dohányzás, alkoholfogyasztás, melyek növelik különböző expozíciók kockázatát.

Vizsgálatok, ellátások köre:
 • Fiziológiai vizsgálat: testsúly és testmagasság mérése (BMI index kiszámítása és összehasonlítása az előző évek adataival); alapfokú látás vizsgálat az esetleg látásromlások kiszűrésére (szükség esetén beutalás szakrendelésre); színlátás vizsgálata, mely bizonyos munkakörök, gépjármű vezetők alkalmasságához elengedhetetlen; egyensúly vizsgálata Romberg-vizsgálattal.
 • Fizikális és általános belgyógyászati vizsgálatok: belgyógyászati, mozgásszervi vizsgálat, vérnyomás, pulzus, szív, légző rendszer, emésztőrendszer, stb. vizsgálata. Az orvosi alkalmassági vizsgálat során alapvető fontosságú a fizikális vizsgálat. Ennek elvégzéséhez az orvosnak ismernie kell a munkakörülményeket és azt a speciális megterhelést, amelynek meg kell felelnie a munkavállalónak. Az orvosi vizsgálatnak meg kell határoznia az egyén múltbéli és jelenlegi egészségi státuszát és előre kell jeleznie az elvégzendő feladat vagy feladatok kapcsán másodlagosan kialakuló közvetlen vagy jövőbeli egészségkárosodás valószínűségét. Az orvosi vizsgálatnak valamennyi szervrendszerre és szervre ki kell terjednie, gondosan ki kell vizsgálni azoknak a célszerveknek az állapotát, amelyekre várható munkahelyi megterhelések, kóroki tényezők hatást gyakorolnak.
 • Laboratóriumi vizsgálatok: általános vizelet, részletes vérkép, vérsüllyedés, májfunkció, koleszterin, vesefunkció, szérum, vércukor, vér húgysav vizsgálata.
 • Egyéb műszeres vizsgálatok, ellátások a munkavállalók munkaköri alkalmassági vizsgálatai során a munkakörüktől függően további, vállalkozó által meghatározott egyéb, műszeres vizsgálatok elvégzésére kerül sor:
  • hallásvizsgálat: klinikai audiométerrel, zajexpozíciónak kitett munkavállalók esetében (a 33/1998. NM és a 66/2005. EüM rendeletben foglaltak szerint)
  • légzésfunkciós vizsgálat: évente kötelező azoknál, akiknél légzésvédő használata előírt, illetve akik jelentős vegyianyag-expozícióban végeznek munkát
  • az 50/1999. EüM rendelet alapján képernyő (monitor) előtti munkát végző munkavállalók látásélességének alapszintű vizsgálatán túl, beutalás szakorvosi rendelésre. A visszaérkező szemészeti lelet szükséges az alkalmasság elbírálásához.
  • kiemelt munkakör kötelező védőoltás biztosítása: munkavégzésből eredő kockázati tényezők figyelembe vételével jogszabályban (a 18/1998. NM rendelet) előírtaknak megfelelően
  • nyugalmi EKG-val vizsgálható a percenkénti szívverések száma, azok szabályossága, a szív ingerképzése, ingervezetése, ritmuszavarok, ingervezetési zavarok, a szívizomzat oxigén hiánya, károsodása. Számos egyéb kórállapot mellett információt ad többek között a szívet alkotó kamrák falának nagyságáról, de az alkalmazott gyógyszerek szívműködést befolyásoló hatásairól vagy azok nemkívánatos mellékhatásairól.
  • Kóros EKG görbe esetén, az alkalmasság elbírálásához szükségesek lehetnek további műszeres vizsgálatok, pl Vector-EKG elvégzése vagy terheléses-EKG. A terheléses EKG vizsgálattal értékelhető, hogy milyen hatással van a szívre a fizikai terhelés, illetve azzal együtt a szervezet megnövekedett oxigénigénye. Fegyveres biztonsági őr munkakörben kötelező a terheléses EKG elvégzése (22/1991. (XI.15.) NM rendelet)
  • tüdőszűrés évenként szükséges az esetleges elváltozások korai felismerése végett
 • Az alkalmasság megítéléséhez szükség esetén további szakorvosi beutalások pl. ultrahang, szemészet, reumatológia, fül-orr-gégészet.

Nukleo-Med Kft.

NUKLEO-MED FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Foglalkozás-egészségügyi és Járóbeteg Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

7030 Paks
Kurcsatov utca 13.
alagsor 2.

Telephely:

Paksi Atomerőmű Zrt.
I. sz. orvosi rendelő
023/5 hrsz.

Kapcsolat:

Telefon: +36-75-507-744
Fax: +36-75-508-405
Email: nukleomed[kukac]nukleomed.hu

Adatkezelési szabályzat

EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minősítéssel rendelkezünk