„valóban megvizsgáljuk”

Egészségügyi szolgálatunk rövid története

1970 Az erőmű építkezése az 1970-es években kezdődött, melynek generál kivitelezője az Erőmű Beruházó Vállalat (ERBE) volt. Ebben az időben az építkezés helyszíni feladatainak ellátására már biztosítottak üzemorvosi ellátást. Kezdetben egy, majd a munkások létszámának növekedésével két orvos is dolgozott a területen.

1975 1975-ben kezdték el a leendő üzemeltető vállalat, a Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV) felfejlesztését. Ez időtől kezdve számuk három főre emelkedett. Az orvosokat ugyan a Paksi Rendelőintézet állományában foglalkoztatták, de e szervezeten belül nem képeztek egységes külön szervezeti egységet.

Külön érdekességként említhető meg, hogy addig, amíg az orvosok egészségügyi státuszban voltak, a kisegítő személyzetet részben az ERBE, részben pedig a PAV alkalmazta.

1980 1980-ban egy egészségügyi államtitkári látogatás során döntöttek arról, hogy az építkezés egészségügyi ellátását nagyüzemi egészségügyi szolgálat keretébe szervezzék át, külön főorvos vezetésével, de a nővérek továbbra is a két vállalat alkalmazásában maradtak. E szervezeti forma később nem kis gondot okozott a vezető számára, mivel folyamatosan minden problémát több gazdasági egység vezetőjével kellett egyeztetnie.

1982 1982-ben döntés született arról, hogy a PAV végzi továbbiakban a beruházási teendőket is, így az két munkafeladat egy gazdasági egység feladatkörébe került át. Az átszervezés létszám átcsoportosítással is járt, melynek során a nővérek is a PAV állományába kerültek. Ehhez az évhez köthető továbbá az erőmű I. számú blokkjának elindulása. A termelés megindulásával az erőmű anyagi lehetőségei sokat javultak, és a vezetés fokozatosan egy szoros szociális hálót alakított ki munkavállalói számára, melynek része az egészségügyi szolgálat helyi kiterjesztése volt. Részben a szolgálat orvosainak szakképzettsége, részben pedig külsős foglalkoztatás révén, a területen egy mini rendelőintézet alakult ki, ahol a munkavállalók nemcsak alapellátást, de a legfontosabb szakellátási formákat is igénybe vehették közvetlenül az erőmű területén.

A vezetőség anyagi segítsége révén mód nyílott tudományos intézetekkel történő együttműködésre is.

1995 A rendszerváltás után 1995-ban rendelet született az üzemorvosi szolgálatok átszervezéséről. Ekkor az erőmű vezetése részéről olyan döntés született, hogy a foglalkozás-egészségügyi ellátást magánvállalkozás formájában kívánja működtetni. A megalakult Atom-Med Kft-t hét orvos alakította, köztük ketten háziorvosi tevékenység együttes végzésével.

20002000-ben a szervezet külön egységekbe szerveződött, és a terület ellátását a Nukleo-Med kft vette át azon orvosokkal, akik csak az erőmű ellátását végezték.

20102010-ben a korábbi vezető orvos 30 éves területi munka után nyugdíjba vonult. Feladatát dr. Brázay László vette át, majd 2016-tól fia, dr. Brázay László végzi a területi munka irányítását.

Nukleo-Med Kft.

NUKLEO-MED FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Foglalkozás-egészségügyi és Járóbeteg Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

7030 Paks
Kurcsatov utca 13.
alagsor 2.

Telephely:

Paksi Atomerőmű Zrt.
I. sz. orvosi rendelő
023/5 hrsz.

Kapcsolat:

Telefon: +36-75-507-744
Fax: +36-75-508-405
Email: nukleomed[kukac]nukleomed.hu

Adatkezelési szabályzat

EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minősítéssel rendelkezünk